Biorealis

 

O spoločnosti

 

Spoločnosť  Biorealis, s.r.o bola založená vo februári 2007 skupinou výskumníkov s mnohoročnými skúsenosťami

v oblasti biotechnológie, nanotechnológie, analytickej chémie a bioanalýzy, materiálového inžinierstva, elektroniky

a mikroelektroniky. Jej vzniku predchádzalo víťazstvo prestížnej medzinárodnej súťaže business plánov v oblasti

nananotechnológií „Nanochallenge 2006“  v talianskej Pádove. Prezentovaný ponikateľský zámer bol zároveň

odmenený aj mimoriadnou cenou CEI (Stredoeurópska iniziatíva) v projekte “From Research to Enterprise”. 

 

Odvtedy sa spoločnosť plne venuje realizácii idey úspešného business plánu, t.j. vývinu, vývoju a komercializácii

malých meracích zariadení zvaných aj „prenosné laboratóriá“. Analytické zariadenia spoločnosti Biorealis boli pôvodne

vyvíjané pre oblasť vinárstva, neskôr sa ich využitie rozšírilo aj do iných oblasti, napr. do pivovarníctva, výroby ovocných 

štiav... Vyznačujú sa malými rozmermi, jednoduchou obsluhou a umožňujú realizáciu analýz vzoriek rozličného pôvodu

v reálnom čase a na akomkoľvek mieste. Charakteristickými črtami je aplikácia najmodernejších technológií pri ich vývoji

a výrobe a použitie pozorne vyselektovaných materiálov vysokej kvality.

 

Od svojho vzniku Biorealis aktívne spolupracuje s domácimi i zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami. V roku

2012 jej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo "Osvedčenie o spôsobilosti

vykonávať výskum a vývoj".

 

 

 Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť. (Marie Curie Sklodowska)
  
  
 
 

analyzátor vína, kontrola kvality vína, analyzátor potravín, pivovarníctvo, výroba ovocných štiav, medovina, skladovanie ovocia, kontrola

fermentačného procesu, kontrola bioprocesov