Biorealis

  

Všeobecné informácie

 

Línia prenosných laboratórií "omnilab" je založená na novom inovatívnom biosenzorovom systéme so širokým využitím

v mnohých sektoroch potravinárskeho a biotechnologického priemyslu. Jedná sa o samostatne fungujúce meracie

systémy nevyžadujúce prídavné vybavenie. Celý systém je navrhnutý ako “all-inclusive” a pozostáva z troch častí:

 

- z elektronickej jednotky - prístroja

- z vymieňateľného bio/senzora

- z reagenčných práškov

 

Výsledok analýzy je k dispozícii do niekoľkých minút od zapnutia prístroja. Obsluha prístroja je jednoduchá, zrozumiteľná

aj laickej verejnosti.

 

 

  

Oblasti použitia                  

 

 potravinársky a nápojový priemysel                                    

 - výroba vína                                                                           

 - výroba piva                                                                           

 - výroba medoviny                                                                   

 - výroba destilátov                                                                    .

 - výroba ovocných štiav a nealkoholických nápojov

 - spracovanie ovocia a zeleniny, a i.

  

monitorovanie bioprocesov a fermentácií

- mikrobiálne fermentácie

- tkanivové kultúry

- biokatalýza  

- výroba biopalív (napr. bioetanol), a i.

 

 

  

Merané analyty                          

 - glukóza                                                                                                  

 - fruktóza                                                                                                  

 - glukóza a fruktóza*                                                                            

 - sacharóza                                                                                              

 - laktóza                                                                                                   

 - redukujúce cukry ako glukóza (škrobový hydrolyzát)                   

 - redukujúce cukry ako maltóza (výroba piva)                         

 - kyselina L- mliečna                                                                            

 - kyselina D-mliečna                                                                            

 - kyselina D- a L- mliečna*                                                                

 - kyselina L-jablčná

 - kyselina L-jablčná a L-mliečna* (enológiu)

 - kyselina octová

 - kyselina glukónová

 - celkové kyseliny (enológia)

 - voľný SO2 (enológia)

 - L-glutamát

 - L-fenylalanín

 - etanol

 - metanol

 - glycerol

 - amóniový ión

       * simultánne meranie dvojitým biosenzorom

 

Vo fáze výskumu a vývoja sú biosenzory stanovujúce:

- voľné mastné kyseliny                                                                        

- triacylglyceroly                                                                                     

- cholesterol                                                                                            

- močovinu

- ďalšie sacharidy  

- ďalšie kyseliny (k. citrónová)

- aminokyseliny

  

  

         Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy. (Addison)

  
  
  

analyzátor vína, kontrola kvality vína, analyzátor potravín, pivovarníctvo, výroba ovocných štiav, medovina, skladovanie ovocia, kontrola

fermentačného procesu, kontrola bioprocesov