Biorealis

 

Kontakty

 

Adresa:   Biorealis, s.r.o.

 Radlinského 9

 811 07 Bratislava

 Slovenská republika

 

 

 

E-mail:     info@biorealis.sk

web:        www.biorealis.sk

Tel:         + 0421 948 502 238

  

 

 Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka. (Ján Pavol II)

 

 

 

analyzátor vína, kontrola kvality vína, analyzátor potravín, pivovarníctvo, výroba ovocných štiav, medovina, skladovanie ovocia, kontrola  

fermentačného procesu, kontrola bioprocesov